...تحت این عنوان

شمس 1

نحن یک شب با عیال مرتبط فی دارنا

هر دو خوابیدیم بعد از خستگی از کارنا

اهل بیتم پیش ما زیر پتو خوابیده بود

جفتنا، همرازنا، محبوبنا، دلدارنا

 

ناگهان آمد صدای العجیبی من حیاط

کرد ما را نصف لیل از خواب خوش بیدارنا

سایه‌ای افتاد علی الدیوار و نحن شاهدون

دزدی آمد فی حیاطی از سر دیوارنا

 

دزد بی دین یفتح الباب العمارت چارتاق

یدخل فی البیت پاورچین من التالارنا

با تجاوز به حریم بیت در ما زنده شد

حس پیکار و جهاد و غیرت و ایثارنا

 

من که خود از امت در صحنه بودم کل عمر

خواستم تا بپرم در صحنه چون انصارنا

خواستم برخیزم و اینقد ضربه تا یموت

یادم آمد نحن عریانی و بی شلوارنا

 

اهل بیتم قالتی گوشی به پچ پچ مطلبی

کرد ما را منصرف من نیت پیکارنا

زوجتی قال که حاجی جان به روی خود نیار

تا برد اموالنا این دزد فی انظارنا

 

مال دنیا هست از چرک کف ید پست‌تر

انت هم هستی ردیف و توپ و مایه دارنا

جنگ با خصم دنی هست از اهم واجبات

نیست لیکن جنگ بی شلوار فی کردارنا

 

نزد ما شلوار یعنی دین و ناموس و هدف

هست هر ارزش از این شلوارنا سرشارنا

گرچه تکلیف است بر ما حفظ مال و جان ولی

حفظ ارزشها مهمتر باشد از هر کارنا

 

دزد می‌برد از در  پشتی اساس بیت را

نحن او را ننظرون عین ترب بی عارنا

بی مروت مثل جارو بیت را خالی نمود

برد حتا آن خبیث از جیبنا خودکارنا

 

از تمام آنچه نحن توی منزل داشتیم

ماند تنها این پتوی پشمی و گلدارنا

ما کما فی السابق آنجا مضطرب تحت الپتو

جم نمیخوردیم هیچ انگار که مردارنا

 

گرچه عاجز بودم از پیکار آن نره حمار

لیک می‌دادم به او فحش بد و کشدارنا

مشت محکم بر دهان یاوه‌گویش میزدم

با نثار فحش من تحت الپتو هر بارنا

 

لحظه‌ها در برهه حساس فعلی می‌گذشت

لحظه‌ای صدبار می‌کردیم استغفارنا

منتظر بودیم شرش کم شود از رأسنا

تا خرج من بیتنا آن دزد لا کردارنا

 

ذالک السارق ولیکن بی خیال ما نشد

کم کم آمد فی اتاق خوابنا دیدارنا

نحن هم از رؤیتش آنقدر ترسیدیم که

خیس شد نصف تشک من نشتی ادرارنا

 

خواست بردارد پتوی روی ما را آن خبیث

من دگر جایز ندیدم صبر در رفتارنا

رأس خود خارج نمودم یکهو از زیر پتو

زل زدم در چشم دزد کافر و غدارنا

 

هشت نه ریشتر به خود لرزیدم از فرط الهراس

دزد بی وجدان ولی انگار لا انگارنا

 یأخذ الدزد الپتو را و به شدت می‌کشید

من گرفتم با ید و دندان پتو ناچارنا

 

زوجتی غش کرد فی این صحنه و ما را گذاشت

در چنین میدان حساسی تک و بی یارنا

گفتم ای دزد لعین هذا الپتو را بی خیال

در عوض بردار کل درهم و دینارنا

 

نوش جانک هرچه دزدیدی ولی این را نبر

الپتو حق مسلم هست فی معیارنا

دزد قال "ول کن، اطلب من فقط هذا الپتو

آخرش ول میکنی پس هی نده آزارنا"

 

الحکایت آن پتو را زد کنار از رویمان

شد هویدا قمبلونا، سرخ شد رخسارنا

تازه با اخذ پتو هم لا ذهب من بیت و بعد

کارهایی یفعلوا که گرد شد ابصارنا

 

یخرج من جیب شلوارش موبایل و می‌گرفت

فیلم و عکس از نحن در آن وضع ناهنجارنا

کرد مجبورم که بنشینم سپس دولا شوم

هرچه گفت انجام دادم لیک باالاجبارنا

 

اولش سرسخت بودم در قبال آنچه خواست

آخر اما کرد با تهدیدنا وادارنا

بی تسامح کارهایی یفعلوا زشت و قبیح

بی بلا نسبت تریلی کرد فی بلوارنا

 

فی تمام صحنه‌ها هم فیلم از ما می‌گرفت

تا مع المدرک درآرد بعد از آن دمّارنا

شد بلوتوث فیلم ما فی گوشیون کل خلق

پیش مردم با فضاحت فاش شد اسرارنا

 

بس که بی شلوار چسبیدیم به یک الپتو

آخرش پیچید دست اجنبی طومارنا

هم پتو هم آبرو هم مالمان بر باد رفت

مابقی زندگی هم کان زهرمارنا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

حاج قربان‌علی سلامُ علیک

پسر ِجان‌علی سلامُ علیک

نام بنده غلام می‌باشد

خدمتم هم تمام می‌باشد

رشته‌ام هست کارگردانی

ولی از منظر مسلمانی

چند سالی است در بلاد فرنگ

طی یک ارتباط تنگاتنگ

با اجانب، شبانه، محشورم

چه کنم از بلاد خود دورم

دشمنم با سکانس‌های لجن

مرگ بر سینمای مستهجن

 

راستی از دهاتمان چه خبر؟

از رفیقان لاتمان چه خبر؟

گاوها و خرانتان خوبند؟

همسر و دخترانتان خوبند؟

چه خبر از نگار ِمن، گلنار؟

لعبتی زیر چادر ِگل‌دار

یاد  آن چشم‌های نیلی او؟

طعم لب‌های زنجفیلی او؟

اخوی‌ها چطور می‌باشند؟

باز هم تخم کینه می‌پاشند؟

عمه‌ها، خاله‌ها، همه خوبند؟

گاو و گوساله‌ها، همه خوبند؟

راستی حال دردسر دارید

از سیاست شما خبر دارید؟

از شب و شعر و شاعری چه خبر؟

راستی از جزایری چه خبر؟

نان، سر ِسفره‌ها فرستادند؟

راستی پول نفت را دادند؟

کسی آنجا نیوز می‌خواند؟

افتخاری هنوز می‌خواند؟

خادم این بار کُشتی‌اش را بُرد؟

حسنی، کوله‌پشتی‌اش را بُرد؟

رفته آیا به سمت بهبودی

حرکات سهیل محمودی؟

 

درج این نکته هست قابل ذکر

نیستم بنده، هیچ، روشنفکر

گرچه من چارقُل نمی‌خوانم

شاملو هم به کل نمی‌خوانم

شعر ِاهل ِقبور هم، ایضا

بوف بینا و کور هم، ایضا

من مجلات زرد می‌خوانم

من سگ ِول‌نگرد می‌خوانم

کار کی با براهنی داریم،

ما که نسرین ثا منی داریم؟

خاتمی، ماتمی، مرا سَنَنَه

یا کیارستمی مرا سَنَنَه

گاه و بی‌گاه، سینما بد نیست

اندکی حاتمی‌کیا بد نیست

سینمای یه قُل دو قُل خوب است

ایرج قادری، به کل، خوب است

رشته‌ی من ز بیخ و بُن الکی است

عشق من سینمای ده‌نمکی است

جان من حرف ِمفت را ول کن

فکر ما باش و فکر این دل کن

چه قدر صاف و ساده‌اید هنوز

شوهرش که نداده‌اید هنوز؟

پس پریشب باهاش چت کردم

جان ِقربان‌علی، غلط کردم

به خدا وب نداشتیم اصلا

عربی می‌نگاشتیم اصلا

انت فی قلبی ایها الگلنار

فقنا ربنا عذاب النار

حبک فی عروق در جریان

همه حتی الورید و الشریان

انت فی چادری شبیه هلن

فتشابه به صوفیای لورن

عشق ما هست سمعی و بصری

به خدا عین حوزه‌ی هنری

من هم اینجا به کار مشغولم

در پی جمع کردن پولم

رانت‌خواری نمی‌کنم اصلا

خُرده‌کاری نمی‌کنم اصلا

گرچه این سرزمین پر از کُفر است

به خدا آک مانده‌ام، در بست

یادتان هست در شلوغی‌ها

با زنان دست داد آن آقا؟

همه جا داشت بل بشو می‌شد

مملکت داشت زیر و رو می‌شد

گرچه این زن عزیز شد دستش

ولی آن مرد، جیز شد دستش

نامه اینجا به بعد شطرنجی است

به گمانم که قافیه گنجی است!؟

 

بگذریم، از دهات می‌گفتیم

از خر مش برات می‌گفتیم

راستی جان‌علی خرش زایید؟

کل حسن، زن برادرش زایید؟

چه خبر از صفای گندمزار؟

نه ولش کن، دوباره از گلنار

بنویسیم و حال و حول کنیم

وقت آن است ما قبول کنیم

مملکت زوج خوب می‌خواهد

زن و مردی بکوب می‌خواهد

دست در دست هم نهند زیاد

میهن خویش را کنند آباد

هی به همدیگر اعتماد کنند

جمعیت را فقط زیاد کنند

بعد هم با جناب عزراییل

بشتابند سوی اسراییل

همه در دست شاخ آفریقا

یورش آرند سمت آمریکا

هرکجا که صلاح می‌دانند

میخ اسلام را بکوبانند

غرض از این بیاض طولانی

دو کلام است و نیک می‌دانی

مادرم می‌رسد به خدمتتان

هم سلامی و هم زیارتتان

گفته‌ام حلقه‌ای بیارد او

سنگ بر بافه‌ای گذارد او

تا غلام از فرنگ برگردد

مِهر گلنار بیشتر گردد

چند خطی برای من کافی است

حاج قربان، زیاده عرضی نیست.

***

 

جواب ِنامه، از حاج‌قربان‌علی

اول نامه‌ام به نام خدا

هست قربان‌علی غلام خدا

جانم، اینجا که نامش ایران است

کارگردان شدن که آسان است

ای جوان جُعّلق بیعار

رفته‌ای در دیار استکبار؟

با توام، ای جوان ِدخترباز!

پسر ِصادق ِسماورساز!

ازهمان ابتدا شناختمت

تو بگو از کجا شناختمت

نامه‌ات چون نداشت بسم الله

گفتم این هست کافری گمراه

تو اگر شاملو نمی‌خوانی

اسم اورا چطور می‌دانی

اسم اورا نبر که کافربود

تو گمان می‌کنی که شاعر بود

گرکه مهمان به خانه آرد او

دشنه در دیس می‌گذارد او

جان ِمن، میهمان حبیب خداست

تازه او اسم خانمش آیداست

توی ایران ادیب خیلی هست

مثلا مهدی سهیلی  هست

آن همه شعرهای بامفهوم

نور بارد به قبر ِآن مرحوم

تو درآن سوی تنبلی کردی

انقلابات مخملی کردی

با توام ای جوان ِمسئله‌دار

دست از روستای ما بردار

درس ِپر زرق و برق می‌خوانی

رفته‌ای غرب و، شرق می‌خوانی

تربیت رفته پاک از یادت

حاجی‌ام هست جد و آبادت

من همان مشتی‌ام و می‌باشم

من به زخمت نمک نمی‌پاشم

حیف گلنار من که با توی ِخر

بشود در فرنگ هم‌بستر

رفته‌ای توی ِ"روم" نصف شبی

تازه بلغور می‌کنی عربی

من از این روستا اگر برهم

عربی هم به تو نشان بدهم

می‌فرستم تو را به رسم ِادب

هدْیه‌ی ِکوچکی مناسب ِشب

می گذارم به جعبه‌ای گلدار

چند صابون خوشگل گلنار

هیچ جایت نمی‌زند شوره

هست این هدیه چند منظوره

راستی دختر ِچو دسته گلم

تَر گُل و وَرگل و تُپُل مُپُلم

فکر یک آب و نان بهتر کرد

رفت از این روستا و شوهر کرد!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۸ مهر۱۳۹۴ساعت 21:52  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

شمس

+ نوشته شده در  سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ساعت 22:32  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

مقاله علمی-پژوهشی

*مدتی بود که درگیر نگارش مقاله‌ای علمی-پژوهشی بودم و از دوستان دور و نزدیک بی خبر و بی اطلاع و فارغ از عالم بیرون و غرق در عالم درون بودم که رفیقی صمیمی که مصاحبتش مایه‌ی مسرت است! با من تماس گرفت و ابراز ناخشنودی کرد که مدتی است ناپیدایی؟! و به ناچار در پاسخش گفتم:

هستم دچار هاله‌ی علمی – پژوهشی

در گیر و دار چاله‌ی علمی- پژوهشی

همچون ورق، مچاله‌ی علمی- پژوهشی

اندوهناکِ ناله‌ی علمی - پژوهشی

فریاد از مقاله‌ی علمی -  پژوهشی

دیریست غایب از همه‌ی دوستان شدم

بیگانه با طبیعت و با بوستان شدم

همچون هلال ماه، نحیف و نهان شدم

 از دست این رساله‌ی علمی- پژوهشی

فریاد از مقاله‌ی علمی- پژوهشی

کارم شده ورق زدن دفتر و کتاب

تا که دلیل آورم از بهر آفتاب!

ثابت کنم که دفع عطش کرده است آب!

غرقم در استحاله‌ی علمی- پژوهشی

فریاد از  مقاله‌ی علمی- پژوهشی

باید کنم رعایت هر نیم فاصله

تا علمم آشکار شود در مقابله

ورنه خورد به دانش من مُهر باطله

یعنی شوم زُباله‌ی علمی- پژوهشی

فریاد از مقاله‌ی علمی- پژوهشی

دانش نباید از خط خود بیشتر  رود

از حد خویش جانب مرز خطر رود

چون ظرف شیر، علم نباید که سر رود

ورنه شود نُخاله‌ی علمی- پژوهشی

فریاد از مقاله‌ی علمی- پژوهشی

گاهی تمام دانش تو می‌شود خراب

با انتخاب یک خطِ غیر خط صواب!

پس تا شود علوم تو مقبول آن‌جناب...!

باید شوی نَواله‌ی علمی- پژوهشی

فریاد از مقاله‌ی علمی- پژوهشی

 

 


برچسب‌ها: مقاله علمی, پژوهشی, طنز
+ نوشته شده در  جمعه ۱۶ مرداد۱۳۹۴ساعت 1:44  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

شهر ثبات

 

اول امر و ابتدای کلام

آی ...! همشهریان خوب! سلام

مرحبا بر شعور و همتتان

حبذا بر قعودتان و قیام

آفرین بر شما که اینسانید

نرم، آهسته، هوشمند، آرام

می پرستید حضرت حق را

هست آیین و کیش تان اسلام

آنهم از روی دقت و تحقیق

و نه طبق سفارش و پیغام

کنجکاوانه و دقیق و درست

می کنید از اساس استعلام!

تا که فردا اسیر شب نشوید

و  نیافتید ناگهان از بام

بی اساس درست می افتید

بامتان گرچه باشد ایزوگام!

پس نگویید می پرستم من

می پرستیده هرچه که بابام!

توی این شعر می کنم تعریف

از شما مردم عزیز و شریف!...

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۵ دی۱۳۹۳ساعت 22:2  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

... همیشه احتمال نرسیدن بالاست!


 

امروز چهارشنبه  21 آبان ماه 1393 خورشیدی است.

آغاز روز است که  قطار مشهد به ایستگاه راه آهن تهران می رسد- منطقه ی جوادیه-  جایی که به تعبیر مرحوم عمران صلاحی :

 اینجا مردم، محصول ناله های قطارند،

 زیرا هر مادر و پدری

 با ناله ی قطار از خواب می پرند!

آسمان  تهران، آلوده و نیمه ابری است مانند اکثر روزهای  پایتخت، و این مساله ی عجیبی نیست!

ناخواسته هوای آلوده را استشمام می کنیم و جانب مصلّای  تهران راه می افتیم.

در معیّت چند تن از دوستان فاضل و ارجمند وصاحب ذوق و پرمایه مشهدی، بناست امروز در فضای مطبوعاتی کشور، نفس بکشیم و در کوچه پس کوچه های  ژورنالیستی کشور چرخی بزنیم.

   ساعات اولیه نمایشگاه مطبوعات است  و هنوز شاهد انبوه جمعیت در راهروهای نمایشگاه نیستیم. و بی شک دلیل اصلی آن، ابتدای کار نمایشگاه است.

آرام آرام راهروها شلوغ می شوند و در فضای نمایشگاه، گاهی چهرهای فرهنگی و سیاسی کشور هم دیده می شوند  و انسان امیدوار می شود!

فضای گفتگوها و مناظره ها و میزگردها در غرفه های نشریات و خبرگزاری ها هنوز داغ نیست؛ انگار کسی را رغبت شنیدن این گفتگوهای سیاسی نیست! گویا مردم به این نتیجه رسیده اند که از ته این جنجالهای مطبوعاتی چیزی عاید مردم نمی شود! فلذا بی توجه از کنار اینگونه گفتگوها که در گوشه و کنار نمایشگاه دایر است رد می شوند. _ و ممکن است دلیل عدم توجه مردم در کیفیت پایین و عدم رعایت موازین گفتگو ها بشد که بنده شخصاٌ این را مهمتر می دانم-

آنچه بیشتر بهانه ی گفتگو و مکث  را در جلو غرفه ها فراهم می کند خود نشریات نیستند بلکه بیشتر نرم افزارهای خبری  و رسانه های نو هستند که قدری کنجکاوی مردم و قدری اصرار غرفه داران، تجمع افراد را در بعضی از غرفه ایجاد می کنند؛ و الا نه حضور نویسنده و صاحب قلمی را در غرفه ها می بینیم  که از نزدیک با مردم در مراوده باشد و نه اهالی درگیر با قلم و کاغذ را می بینیم که  مردم را در روند خلق مطبوعات روزانه به گفتگو بدارند و نه آسیب شناسی هایی اینگونه از نزدیگ صورت می گیرد! آنچه مشهود است شاید تکمیل فرم اشتراکی است یا دریافت نرم افزارهای خبری از طریق بلوتوث! و....

زمان نزدیک لحظات ملکوتی اذان ظهر است. و نمایشگاه نسبتاٌ شلوغ شده است. بعد از نماز و جایتان خالی ناهار! دوباره به نمایشگاه می رویم. غرفه ها شلوغ تر دیده می شوند و حضور شخصیت های فرهنگی و سیاسی کشور محسوس تر است  ولی هنوز دریغ  از نویسنده ای و صاحب قلمی که هر روز مطالبش را در مطبوعات می خوانیم – شاید هم ما کم توفیق بوده ایم!-

مجلات علمی پژوهشی بیشتر دیده می شوند و شاید بیشتر چشم مرا گرفته اند! هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع موضوع و هم از لحاظ بدیع بودن مطالب. علی ایّ حال، آنچه برایم تازگی داشت این بُعد از نمایشگاه بود.

روز به آخرش نزدیک می شود و در چند نقطه از نمایشگاه تجمع انبوه افراد را شاهدم. مناظره ی بین دو شخصیت مشهور و معروف علمی- فرهنگی است در نقد عملکرد یک مرکز مهم علمی کشور ولی بحث ها کماکان معطوف است به  مناظرات بی ثمر چند ساله ی  اخیر! یعنی سیاسی کردن تمام مسایل؛ از فرهنگی گرفته تا اقتصادی و درمانی و ... .

گر چه احساس می شد یکی از آن دو شخصیت بزرگوار که منتقد جدی بود منطقی و مستند  مباحث را مطرح می کند ولی طرف مقابل با فرافکنی و کشیدن بحث به مسایل جنجالی، تعادل مناظره را به هم می ریخت ، مَخلص کلام اینکه نوعی شارلاتانیسم را هم در آن اوقات درک کردیم!- ناخوشایند بود-

اذان مغرب را گفتند. نماز مغرب را خوانده یا نخوانده باید حرکت می کردیم. اینجا تهران است و همیشه احتمال نرسیدن بالاست! 

+ نوشته شده در  جمعه ۲۳ آبان۱۳۹۳ساعت 13:7  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

جاری و جاودانه

 

* برای عظمت  وقف و واقف: 

 

... و مثل  آینه  خورشید را نشانه شدی

زلال گشتی و دریای بی کرانه شدی

اسیر وسوسه ی مال و مِلک شب نشدی

رها ز دام  شدی تا رها ز دانه شدی

نجات یافتی از بی ثُباتی دنیا

و ثبت در ورق دفتر زمانه شدی

گذشتی از خط و مرزی که سخت می گذرند

و بذل و بخشش و ایثار را بهانه شدی

تو واقفی خودت این را که از حضیض زمین

به اوج رفتی و کلاً کبوترانه شدی!

به بال وقف نشستی و از تعلق دل

عبور کردی و جاری و جاودانه شدی!

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳۰ شهریور۱۳۹۳ساعت 21:12  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

خسّت!

تا مثل درخت، برگ‌برگت نکنند

منظورِ اشارات تگرگت نکنند

وقتی متمکّنی در امساک مکوش!

تا اهل تو آرزوی مرگت نکنند!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ شهریور۱۳۹۳ساعت 14:51  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

میلاد امام هشتم

میلاد مسعود حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء مبارکباد

 

خورشید! به من بتاب و تطهیرم کن

آیینه کن و بشکن و تکثیرم کن

یک بار سر سفره ی لطف و کرمت

بنشانم و یک عمر نمکگیرم کن!

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۵ شهریور۱۳۹۳ساعت 12:23  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

... به بهانه ی روز دختر

 

سعی کن تا شوی سری بهتر

دختری یا که خواهری بهتر

بهتر از اولی اگر نشدی

باشی از فرد آخری بهتر!

از فهیمه نشد جلو بزنی

لااقل باشی از زری بهتر

رفت و آمد کن آنچنانی که

باشی از نهی منکری بهتر

ادکلن های خارجی، ولِلِش!

توی  تقوی معطری بهتر

آزمون تَهاتَهی! خوش نیست

آزمون سراسری بهتر!

 فلذا سعی کن قبول کنی

روسری را زتوسری بهتر

آنوری ها دچار سردردند

هست احوال  اینوری بهتر

دختر بهتری اگر نشدی

لااقل باش مادری بهتر

الغرض در مقام زن بودن

نیست جایز شبیه من بودن

+ نوشته شده در  سه شنبه ۴ شهریور۱۳۹۳ساعت 9:42  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

نسل فنر

*پیش گویی هایی  اندر باب تزاید انفاس فردای جامعه!!

 

شک ندارم که چند سال دگر

شود اوضاع  خلق، مثل  فنر

چون فنر از دو جنبه رشد کنند

یا به تعبیر جمعی: از دو نظر!

یکی از آن دو جنبه یا دو نظر

هست قطعاً کمر و حول کمر

و یکی دیگرش که معلوم است

جهش بی نظیر و خوش منظر!

خلق از این دو جنبه که گفتم

می کند رشد، رشد ناباور

رشد در حد غیر قابل وصف

و حیاتی و پر زسود و ثمر

رشد بی محتوا نه مثل چنار

بلکه چون سیب و زین قبیل شجر

رشد تاریک و  تار و تیره،  نه خیر!

رشد روشن شبیه قرص قمر

رشد همراه با سپیده دمان

رشد همپای دست های  سحر

رشد زیبا و رشد ارزشمند

رشد صد در صد و بدون اگر!

تو ی هر خانواده خواهی دید

جای یک یا دو فرد، بیست نفر!

و علی رغم اینکه پربارند

نشنوی آخ و اوخ و درد کمر!

و مهم نیست بچه شان باشد

ماده یا غیر ماده، یعنی: نر!

و سر این مقوله دعوا نیست:

به پدر رفته است یا مادر

و نترسند هیچ از اینکه

چرخ روزی شود یهو پنچر!

چونکه دارند حضرت حق را

حداقل در این قلم باور!

***

فلذا  ای جوان امروزی

ای که می ترسی از غذا و قدر!

نکن اینقدر کارهای کثیف

نرو اینقدر با خودت هی ور!

این ور آنور نرو که می افتی

یا از این ور  خلاصه یا آن ور!

چونکه افتی درآمدن سخت است

نکن ای نازنین بنده خطر

داشته باش آنچه کردم عرض

همه را ای رفیق! مدّ نظر!

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۷ مرداد۱۳۹۳ساعت 22:7  توسط علی اصغر دلیلی صالح  | 

مطالب قدیمی‌تر